Kaarsje.nl

voor

Oma Jo

Het is alweer zo lang geleden, toch denk ik nog vaak aan je :)

van

Peter