Kaarsje.nl

voor

de corona verzorgenden;

dat de gezond blijven en zich volledig kunnen inzetten om de zieken te verzorgen ..

van

pastor Wim