Kaarsje.nl

voor

SYLVIA

RUST ZACHT LIEVE ZUS, WOORDEN HEBBEN WIJ ER NIET VOOR, ONMENSELIJK

van

ANGELA-JOHN EN DE KIDS