Kaarsje.nl

voor

Onze dochter en schoonzoon

Ik bid voor *hulp* in hun verdere leven...

van

Clara