Kaarsje.nl

voor

Mijn zuster

Een kaarsje om mijn op 21/12/2020 aan Covid-19 overleden zuster te gedenken. Beste zus, Rust in Vrede, amen. O.L.V. Bid voor ons arme zondaars.

van

W.4