Kaarsje.nl

voor

Albert Rijk

heeft Hij op haar voorspraakveel mensen geholpen.Ik vraag U,op haar voorspraak mag ik Albert Rijk financieel onafhankelijk worden

van

Albert Rijk