Kaarsje.nl

voor

Suzan;

dat het ingezette herstel doorgang mag vinden ..

van

pastor Wim