Kaarsje.nl

voor

Adrie;

dat hij met uw troost, steun en nabijheid, het overlijden van zijn vrouw een goede plek kan geven in zijn verdere leven ..

van

pastor Wim