Kaarsje.nl

voor

Mijn gezin/mezelf/...

U kent ons/mijn intenties/mijn zorgen/mijn onmacht/...Ik bid om verdere hulp van God/Universum/Engelen/...waar zoveel *liefde* vanuit gaat...

van

Clara