Kaarsje.nl

voor

de zorgverleners;

uw speciale bescherming tegen het coronavirus zodat zij zich blijvend kunnen inzetten voor de zieke medemens ..

van

pastor Wim