Kaarsje.nl

voor

vooer Odile;

dat zij moge rusten in uw vrede ..

van

pastor Wim