Kaarsje.nl

voor

de zorgverleners;

Uw speciale bescherming tegen het coronavirus zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de zieke medemens ..

van

pastor Wim