Kaarsje.nl

 

Wat is Kaarsje.nl?

Kaarsje.nl is een website waarop je online een kaarsje aan kan steken voor je dierbaren, een vriend, of als een fijne gelukwens. Deze kaars wordt gepubliceerd op de website Kaarsje.nl en het is mogelijk om deze kaars te delen via social media. De kaarsjes branden 60 dagen.Hoe kan ik een kaarsje aansteken?

Je kan op de beginpagina van Kaarsje.nl een kaarsje aansteken door op de knop: "Kaarsje Aansteken" te klikken of door in het menu bovenaan de pagina te klikken op 'Kaarsje Aansteken'.

Moet ik hiervoor betalen?

Nee! Op Kaarsje.nl kun je gratis een kaarsje aansteken en deze delen met je vrienden en familie. Ook in de toekomst zal het aansteken van een kaarsje gratis blijven.

Mijn vraag staat er niet bij!

Heb je een vraag voor ons maar kun je die niet op deze pagina terugvinden? Neem dan contact met ons op via het contact-formulier en we proberen zo snel mogelijk je vraag (of klacht) te beantwoorden.

Disclaimer / Algemene Voorwaarden

Copyright

De inhoud van Kaarsje.nl, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Kaarsje.nl. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Kaarsje.nl is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Kaarsjes

Het is niet toegestaan om kaarsjes aan te maken die op wat voor reden dan ook aanzetten tot haat, als kwetsend of bedreigend kunnen worden ervaren.  Er mogen geen kaarsjes aangemaakt worden met expliciete, kwetsende, bedreigende, grove, lasterlijke, obscene, hatelijke, racistische of etnisch beledigend taal gebruik, in  welke vorm of welke taal dan ook.

Bij overtreding van de regels zal het kaarsje per direct worden verwijderd.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan kaarsje.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Kaarsje.nl  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site. Kaarsje.nl is niet verantwoordelijk voor de gevolgen voor het (tijdelijk) offline gaan van de website en/of verlies van gegevens/foto’s/kaarsjes. Er kunnen geen enkele rechten worden ontleend na het aanmaken van een kaarsje. Kaarsje.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit aangemaakte kaarsjes door derden.

Verwijzingen / Hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Kaarsje.nl geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Foto's

Gebruikers mogen alleen foto's plaatsen als zij hier de rechtmatige eigenaar van zijn of toestemming hebben van de auteur/fotograaf. Kaarsje.nl en/of gelieerde ondernemingen of werknemers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor foto's geplaatst door gebruikers.

Privacy

De persoonsgegevens en niet persoonlijke identificeerbare gegevens (zoals IP adressen, cookies etc.) gebruikt en verwerkt Kaarsje.nl om de inhoud en functionaliteit van de website te optimaliseren, alsmede om voorkeuren, trends en gebruikersgedrag op te slaan en te analyseren. Kaarsje.nl geeft geen persoonsgegevens van gebruiker aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van deze gebruiker, behoudens voor zover vereist in verband met een wettelijke verplichting daartoe. Kaarsje.nl kan deze gegevens wel anonimiseren en in anonieme vorm aan derden aanbieden.

Publicatie

De gebruiker gaat akkoord met het feit dat de kaarsjes worden gepubliceerd op de website en Kaarsje.nl behoudt het recht om de kaarsjes ook op alle overige mediakanalen (Facebook) te publiceren.