Kaarsje.nl

voor

Albert Rijk

Goede God,U hebt Uw licht ontstokenin de heilige Clara,waardoor zij vol liefdede weg is gegaanvan Uw Zoon,onze Heer Jezus Christus.In mildheid en liefde

van

Albert Rijk